dinsdag 13 juli 2021

Verantwoording 2020 gemeente Gouda (weer) te laat


 

In de commissievergadering bestuur van de gemeente Gouda van 1 Juli was de accountant van de gemeente te gast om uitleg te geven bij de jaarrekening 2020. Helaas was die jaarrekening nog niet af door te late oplevering van stukken door de gemeente Gouda. In de commissie kon de jaarrekening daarom ook niet worden doorgesproken.

Is dat erg? Naar mijn mening is het antwoord daarop ja.

 

Dat vraagt om een uitleg die ik u zal proberen te geven:

 

1.              Het is de taak van de gemeenteraad om na te gaan of het college van burgemeester en wethouders het geld dat wij als burgers bij elkaar hebben gebracht in het afgelopen jaar op een verantwoorde manier hebben uitgegeven.
Om dat te kunnen controleren krijgt de gemeenteraad via de jaarrekening de verantwoording van het voorgaande jaar. Als zekerheid dat die verantwoording ook klopt staat daar een handtekening onder van een accountant. En die handtekening was er dus (nog) niet.

2.              De ChristenUnie heeft wensen voor Gouda die we graag in 2022 en verder ingevuld willen zien. Dat moet betaald kunnen worden. In de jaarrekening over 2020 kunnen we zien of daar ruimte voor is.

Als die te laat is wordt het lastig om onze wensen op een verantwoorde manier aan de gemeenteraad voor te leggen.

3.              Er gaat veel geld in gemeente om, zeker omdat de centrale overheid steeds meer taken heeft neergelegd bij de gemeente. Daarom moet de gemeente zelf ook steeds meer in de gaten houden (controleren) of het geld volgens de regels wordt besteed.
Uit de antwoorden die de accountant gaf op de vragen van de commissieleden bleek dat dit nog niet geheel op orde was.

 

Is dit het college aan te rekenen?

 

Ja, maar er zijn wel een aantal omstandigheden waar we rekening mee willen houden.

Bij de voorgaande jaarrekening was het traject nog meer vertraagd dan nu en de kritiek van de accountant nog steviger. Er is dus sprake van enige verbetering.

Om de uitgaven en ontvangsten beter te kunnen volgen is door de afdeling financiën besloten om een nieuw boekhoudpakket te gaan gebruiken. De invoering daarvan kost normaal gesproken een hoop energie en tijd. Het is in een grote organisatie zoals de gemeente Gouda nauwelijks te verwachten dat dit binnen één jaar lukt en voldoende resultaat heeft.

 

We waren wel graag eerder op de hoogte gesteld van deze interne problemen zodat we die op een verantwoorde manier hadden kunnen volgen.

 

Vervolg

Wij hebben de wethouder tijdens de voortgezette behandeling op 12 juli gevraagd om met een plan te komen om ervoor te zorgen dat de jaarrekening in het vervolg wel tijdig beschikbaar is. De wethouder heeft toegezegd om na de zomer met een plan naar de raad te komen en periodiek over voortgang van de jaarrekening te rapporteren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten