donderdag 23 maart 2017

Turfmarktkerk behoed voor sloop

Soms moet je in de politiek durven dromen. Bijna op de kop af een jaar geleden (21 maart 2016) vroeg ik het college of het bereid was om zich in te zetten voor het behoud van de Turfmarktkerk. Het antwoord was teleurstellend. Het college zag geen mogelijkheden meer voor herbestemming van de kerk. De enige toezegging die ik kreeg was dat het college zich hard zou maken voor het behoud van de gevelsteen, glas-in-lood en nog enkele andere karakteristieke delen.

Ik heb het daar niet bij laten zitten en ben in gesprek gegaan met eigenaar Timpaan, samen met Hans Slooter, statenlid voor de SP en oud-kerkganger van de Turfmarktkerk. Hoewel Timpaan ons allervriendelijkst ontving, werd mij duidelijk dat voor Timpaan herbestemming een gepasseerd station was. Timpaan had diverse rapporten op laten stellen waaruit bleek dat herbestemming buitengewoon lastig zou zijn. Belangrijkste punt was daarbij de slechte staat van de fundering. Volgens de toenmalige directeur van Timpaan was de Turfmarktkerk ook niet heel erg de moeite van het behouden waard omdat de kerk niet over monumentale waarde zou beschikken.

Veel Gouwenaars dachten daar anders over. Naar aanleiding van artikelen in onder meer de Goudse Post ontving ik veel reacties van mensen die goede herinneringen koesterden aan de kerk. Ook de bijzondere akoestiek werd geprezen. Via via kwam ik in contact met enkele oud-bestuursleden van het Brandpunt, voormalig eigenaar van de kerk. In hun visie werd de slechte staat van de kerk schromelijk overdreven.

Gewapend met hun inzichten ben ik het gesprek aangegaan met wethouder Bergman en heb ik haar gevraagd om zich in te zetten voor herbestemming van de kerk. Helaas bleef zij vasthouden aan het standpunt van het college dat sloop van de kerk onafwendbaar was, al zegde zij toe nog eens met de eigenaar in gesprek te zullen gaan. Dat gesprek leidde niet tot een doorbraak. Ook mijn oproep tot een burgerinitiatief om de kerk te redden had op dat moment geen zichtbaar effect. Timpaan organiseerde zelfs een bijeenkomst waarin Gouwenaren afscheid konden nemen van de kerk.

Mijn verrassing was dan ook groot toen deze week het nieuws bekend werd dat de buurman van de Turfmarktkerk, Khalid Boutachekourt, de kerk heeft gekocht. Hij wil de kerk behouden en herbestemmen door er onder meer appartementen in te realiseren. Kortom, toch nog een burgerinitiatief om de kerk te redden, en dat ook nog eens uit onverwachte hoek. Geen voormalig kerkganger van de Turfmarktkerk, maar een moslim die op de bres springt voor het behoud van de kerk. Chapeau Khalid, veel succes toegewenst. Hopelijk lukt het jou om alsnog mijn droom en die van vele andere Gouwenaren te verwezenlijken!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten