vrijdag 18 maart 2016

Red de Turfmarktkerk!De Turfmarktkerk is al sinds 2003 niet meer als kerk in gebruik. De onderhoudstoestand is sindsdien dramatisch verslechterd. De kans op herbestemming wordt daardoor steeds kleiner. Hoog tijd voor actie dus. Ik heb daarom namens de ChristenUnie aan het college gevraagd om in gesprek te gaan met de projectontwikkelaar over de herbestemming van de kerk.

Lekkage
Voordat ik vragen heb ingediend, nam ik zelf polshoogte in de kerk. Ik schrok erg van wat ik daar aan trof. In de kerk zijn sporen van lekkage te zien. Het plafond en de muren zijn behoorlijk beschadigd. De huidige gebruiker van de kerk durfde mij zelfs niet in de kerkzaal te laten omdat hij niet het risico wilde lopen dat mij iets zou overkomen. 
Gelukkig zijn de fraaie glas-in-lood ramen nog wel intact. Er zijn dus zeker nog elementen die het de moeite waard maken om de kerk te behouden.

Herbestemming
Helaas lijken er op dit moment geen concrete plannen te zijn om dat behoud ook voor de toekomst veilig te stellen. Er is al jaren niets meer vernomen over herbestemming. Ooit was er sprake van dat er appartementen in de kerk zouden komen, maar dat plan stuitte op bezwaren van omwonenden. Vervolgens is het pand verkocht aan projectontwikkelaar Timpaan. Mogelijk wacht de projectontwikkelaar op verder verval van de kerk zodat draagvlak ontstaat voor sloop van de kerk. Wat mij betreft zou het om in 'kerk termen' te blijven, 'eeuwig zonde' zijn als de kerk uiteindelijk plat gaat. 

Actie door de gemeente
 Ik zie zeker mogelijkheden voor het college om in ieder geval te bevorderen dat de kerk een alternatieve bestemming krijgt. Op grond van het Bouwbesluit moeten gebouwen waterdicht zijn, als dat niet het geval is kan de gemeente handhavend optreden. Door te handhaven kan in ieder geval deels verdere achteruitgang van de kerk worden voorkomen. Daarnaast kan het college met de projectontwikkelaar in gesprek gaan en meedenken over de mogelijkheden die er zijn voor herbestemming. Ik hoop dan ook van harte dat het college de handschoen oppakt en tot actie over gaat!